Dịch vụ thanh toán hộ

Thanh Toán Hộ nghĩa là bạn làm việc trước với công ty vận chuyển, lấy thông tin địa chỉ kho hàng, mã số khách hàng.
Sau đó bạn làm việc với shop bán hàng trên 1688, taobao, tmall hỏi kỹ về sản phẩm, sau đó chốt lại đơn hàng, thêm vào giỏ hàng.
Sau phần giỏ hàng, sẽ tới phần thanh toán, ở đây, sẽ có lựa chọn, bạn dùng tài khoản Alipay của bạn để thanh toán, hoặc nhờ Eureka Logistics thanh toán hộ.
Hiện tại, hầu hết các bạn đều không có tài khoản Alipay có đầy đủ chức năng, nên Dịch vụ thanh toán hộ của Eureka Logistics sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

placeholder