CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI EUREKA

Quản lý chuỗi cung ứng

Eureka Logistics quản lý tất cả các luồng chuyển dịch hàng hóa, kiểm soát từ nơi sản xuất, bán hàng hóa, trên đường vận chuyển cho đến nơi tiếp nhận hàng hóa

Vai trò của chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng trở nên ngày càng quan trọng bởi vì bất kì tác động nào của chuỗi cung ứng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của một doanh nghiệp hiện đại. Điều này cũng đặt ra nhiều cơ hội và cả những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Khách hàng hãy đến với Eureka Logistics để chúng tôi có thể giúp khách hàng đương đầu vài vượt qua những thách thức đó để cùng hợp tác thành công.

placeholder