CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI EUREKA

Tra cứu biểu thuế

TRA CỨU BIỂU THUẾ

Nhập vào chuỗi mã số để tìm kiếm theo mã số HS (phải nhập tối thiểu 4 số). Có thể tìm kiếm đồng thời theo nhiều mã HS khác nhau.
Ví dụ: 0101 0105 7010
Nhập từ khoá để tìm kiếm trong mô tả hàng hoá. Sử dụng dấu ngoặc kép (") để đánh dấu tìm kiếm theo cụm từ,nếu không sử dụng dấu ngoặc kép hệ thống sẽ tự động tìm kiếm theo từng từ. Đặt dấu cộng (+) trước cụm từ hoặc từ để chỉ định bắt buộc phải có trong mô tả. Nếu nhập mô tả ở cả hai ngôn ngữ, hệ thống sẽ tìm kiếm đồng thời trong mô tả tiếng Việt và mô tả tiếng Anh.
Ví dụ: "gia cầm" ngựa +"nhân giống"
Chọn các thông tin dưới đây để hiển thị trên danh sách kết quả:
Danh sách thuế tìm kiếm

Mã số Mô tả (TV) Mô tả (TA) Thuế NKƯĐ ACFTA ATIGA AJCEP VJEPA AKFTA AANZFTA AIFTA VKFTA VCFTA VN-EAEU Thuế NKNHN